31 styczeń 2023
Historia rodziny Poznańskich

Izrael Kalmanowicz Poznański stworzył jedną z największych finansowych potęg dziewiętnastowiecznej Łodzi. Wystawa opowiada o jego drodze do sukcesu, a także o roli zapoczątkowanego przezeń fabrykanckiego rodu w budowaniu nowoczesnego miasta, zarówno w sferze gospodarczej, jak i społecznej oraz filantropijnej.

Liczna, wielopokoleniowa rodzina Poznańskich przez dziesiątki lat kształtowała kierunki rozwoju Łodzi. W zrozumieniu tego fenomenu pomaga prezentowane na wystawie drzewo genealogiczne, ilustrujące rozległe relacje, koneksje i pokrewieństwa potomków nestora rodu z rodzinami innych fabrykantów, ludźmi nauki czy sztuki. Wypisane na nim imiona ożywają dzięki unikatowym zdjęciom portretowym, wcześniej niepokazywanym w całości, a ofiarowanym Muzeum w 1999 r. przez Mieczysława André, prawnuka Izraela Poznańskiego. Fotografie wraz z zachowanymi pamiątkami rodzinnymi pozwalają odtworzyć dzieje Poznańskich, z ich sukcesami, porażkami, biznesowymi decyzjami, blaskami i cieniami życia codziennego.

Wystawa opowiada o sposobach spędzania wolnego czasu przez łódzką burżuazję, a także rysuje kontekst życia politycznego i artystycznego epoki. Dawnego ducha domu przywołują oryginalne meble należące niegdyś do Towarzystwa Akcyjnego Wyrobów Bawełnianych I. K. Poznański. Na szczególną uwagę zasługują przedmioty z dekoracyjnym monogramem „P” czy zachowane książki z księgozbioru Maurycego i Alfreda Poznańskich. Dopełnieniem kolekcji pamiątek jest prezentowany na ekspozycji portret Izraela Kalmanowicza Poznańskiego z 1891 r., autorstwa Stanisława Heymana.

Wystawie towarzyszy film pt. Powrót do ziemi obiecanej w reżyserii Jacka Schmidta, który powstał w 2010 r. podczas zjazdu członków rodziny Poznańskich w Muzeum Miasta Łodzi.

Wystawa jest przystosowana do zwiedzania przez osoby ze szczególnymi potrzebami. Do materiałów filmowych dołączone są nagrania tłumacza Polskiego Języka Migowego. Na stanowisku multimedialnym można wysłuchać audiodeskrypcji wybranych eksponatów, a w przestrzeni wystawy odnaleźć mapy dotykowe ekspozycji oraz informacje w formacie tekstu łatwego do czytania i rozumienia.

Kurator: Adam Klimczak