22 lipiec 2022
Muzeum? Jasna sprawa!

“Muzeum? Jasna sprawa!” otrzymał dofinansowanie z projektu “Kultura bez barier” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Głównym celem projektu jest stworzenie kompleksowego, jasnego i intuicyjnego systemu informacyjno-komunikacyjnego, przystępnego dla wszystkich zwiedzających Muzeum Miasta Łodzi. Nadrzędnym założeniem jest bowiem uniwersalne i dostępne przygotowanie przestrzeni oraz treści prezentowanych na wystawach i kanałach informacyjnych instytucji, tak aby umożliwić samodzielne i komfortowe skorzystanie z jej oferty wszystkim zainteresowanym, w tym także osobom o szczególnych potrzebach czy z niepełnosprawnością. Ważnym elementem przedsięwzięcia jest również zapewnienie pracownikom Muzeum możliwości udziału w cyklu szkoleń, dzięki którym zdobędą wiedzę z zakresu obsługi zwiedzających potrzebujących wsparcia lub specjalnych form komunikacji. Dzięki temu zostanie zrealizowany dodatkowy cel, jakim jest stworzenie w Muzeum przestrzeni do partycypacji i integracji w obszarach kultury oraz budowanie wśród wszystkich naszych gości nawyku aktywnego korzystania z muzealnej oferty.

DO POBRANIA:

Informacja prasowa MMŁ grant “Muzeum?Jasna Sprawa”

Przedprzewodnik

WYDARZENIA W RAMACH PROJEKTU:

Oprowadzanie kuratorskie po wystawie „Nasz dom. Nasz blok. Osiedle im. Montwiłła-Mireckiego 1933/2023” z przewodnikiem deskryptorem | Wydarzenie w ramach Łódzkich Senioraliów

Oprowadzanie kuratorskie po wystawie „Nasz dom. Nasz blok. Osiedle im. Montwiłła-Mireckiego 1933/202

 

https://muzeum-lodz.pl/event/nasz-dom-nasza-rodzina-nasze-miasto-warsztaty-wielopokoleniowe-2/
https://muzeum-lodz.pl/event/nasz-dom-nasza-rodzina-nasze-miasto-warsztaty-wielopokoleniowe/

https://muzeum-lodz.pl/event/nasz-dom-nasza-rodzina-nasze-miasto-warsztaty-wielopokoleniowe/

Nasz dom, nasza rodzina, nasze miasto | warsztaty wielopokoleniowe

POSTĘPOWANIA W PROJEKCIE:

Zapytanie Ofertowe: audyt strony internetowej i szkolenia dla pracowników

Zapytanie Ofertowe: opracowanie, produkcja i dostawa elementów nowego systemu informacyjno-komunikacyjnego dla siedziby głównej Muzeum Miasta Łodzi.