PRZEKAZ – ZNAK – KOD | 45 lat historii Muzeum Miasta Łodzi w plakatach ze zbiorów własnych
2 lutego 2021 - 6 czerwca 2021

To nowa wystawa czasowa w wyremontowanej przestrzeni parteru Sali Wystaw Czasowych – której nadano w ubiegłym roku imię Antoniego Szrama – twórcy i pierwszego dyrektora ówczesnego Muzeum Historii Miasta Łodzi. Inauguracja Sali wystawowej miała nastąpić w dniu 30 października 2020 roku, stanowiąc część zaplanowanych wydarzeń związanych z 45 rocznicą utworzenia Muzeum. Niestety sytuacja związana z pandemią nie pozwoliła nam na jej udostępnienie zwiedzającym. Po ponownym otwarciu Muzeum w dniu 02.02.2021, wystawa będzie czynna do 6 czerwca (niedziela) 2021.

45 lat historii Muzeum to nie tylko niemal pół wieku udostępniania kolejnym pokoleniom łodzian historycznych sal pałacowych, z których piękna słynie ta instytucja. Od 1975 roku w unikatowych wnętrzach Pałacu Izraela Poznańskiego zorganizowano setki wystaw czasowych, indywidualnych i grupowych, a także koncertów, konferencji i spotkań. Prezentowana przez nas ekspozycja 81 plakatów, 36 publikacji i wydawnictw do wystaw – to swoista retrospektywa różnego typu wydarzeń, zorganizowanych w tym czasie i uchwyconych w plakatach, które je promowały.

Z jednej strony plakat jako centralne medium tej ekspozycji pozwala prześledzić aktywność kulturalną muzeum. Z drugiej strony prezentowany wybór projektów daje wgląd w różnorodność sposobów, w jakie wydarzenia te były interpretowane przez wybitnych grafików tworzących poprzez autorskie plakaty dzieła sztuki same w sobie. Co ważne, wystawa ta obejmuje czas, w którym można zaobserwować tak  historyczną,  jak i estetyczną ewolucję projektów graficznych przełomu XX i XXI w.

W grupie artystów, których plakaty od drugiej połowy lat 70. XX w. powstawały na zlecenie Muzeum Miasta Łodzi i którzy przez wiele lat z nim współpracowali, należy wymienić Jakuba Erola, Ryszarda Kubę Grzybowskiego, Pawła Udorowieckiego,  Lexa Drewińskiego, Tadeusza Piechurę, Jerzego Trelińskiego, Janusza Wiktorowskiego, Stanisława Łabęckiego i Bogusława Balickiego, Ewę Stanisławską-Balicką, Krzysztofa Tyczkowskiego, Sławomira Iwańskiego, Zbigniewa Zielińskiego, Tomasza Budziarka oraz wielu, wielu innych. Znakomita większość wyżej wymienionych artystów tworzących projekty na zamówienie Muzeum Miasta Łodzi zaliczana jest zarazem do przedstawicieli Łódzkiej Szkoły Plakatu – zjawiska estetycznego sięgającego swymi korzeniami do filozofii sztuki sformułowanej na polskim gruncie na przełomie lat 20. i 30. XX w. przez Władysława Strzemińskiego.

Wystawa ta to estetyczny wehikuł czasu, którym zabieramy widzów w świat szeroko pojętej sztuki, dla której pałacowe wnętrza Muzeum Miasta Łodzi już od 45 lat stanowią jedną z najważniejszych miejskich przestrzeni wystawienniczych. Nasza ekspozycja plakatów to podróż w świat artystów, których dzieła gościły na muzealnych wystawach, ale i świadectwo zmian, jakim ulegała artystyczna oraz informacyjna narracja zachęcająca do ich odwiedzenia. Przede wszystkim jednak prezentowane chronologicznie wybrane projekty graficzne zapraszają do przyjrzenia się ewolucji środków wyrazu, z jakich artyści korzystali w komunikacji z odbiorcami wydarzeń. Refleksje, jakie płyną z tej obserwacji mówią dużo o artystach i ich dziełach, ale jeszcze więcej o zmieniających się gustach i potrzebach estetycznych widzów.