Łodzianin w podróży
10 lipca 2021 - 27 lutego 2022

Zwiedzający poprzez pryzmat podróży, w które wyruszali mieszkańcy Łodzi przed wybuchem II wojny światowej, poznają interesujące pod względem historycznym i turystycznym miejsca na terenie województwa łódzkiego. Wystawa podzielona jest na 7 części, pokazuje różne formy i aspekty wyjazdów poza miasto. Wśród nich znajduje się m.in. dział poświęcony podróżom o charakterze rekreacyjnym łódzkich robotników, okolicznym letniskom, turystyce rowerowej i górskiej  oraz najstarszym w naszym mieście dworcom kolejowym.

Mamy nadzieję, że ekspozycja przez możliwość bliższego poznania ciekawych historycznie miejsc na terenie województwa łódzkiego – także tych „nie zawsze na szlaku” – zachęci do podróży, obcowania z przyrodą i docierania do mniej znanych podłódzkich zakątków.  Pomoże zwiedzającym w tym mapa województwa łódzkiego, na której zaznaczone zostały wybrane miejsca wypoczynku i wycieczek mieszkańców Łodzi do 1939 r. Znajdą na niej m.in. letniska, w których swój czas wolny spędzali robotnicy i lokalni przedsiębiorcy, miejsca pamięci narodowej jak również te, do których łodzianie docierali z okazji dorocznych świąt religijnych. Zwiedzający będą mogli uzupełnić mapę i oznaczyć miejsca przez nich polecane, co może stać się pretekstem do podejmowania kolejnych wypraw w okolice Łodzi, poznawania ciekawych miejsc, często obecnie zapomnianych, związanych z historią naszego regionu lub wartych odwiedzenia ze względu na walory przyrodnicze.

Wydarzenia towarzyszące i gra dla najmłodszych

Wystawie będzie towarzyszyć program wydarzeń kulturalnych, m.in. oprowadzania kuratorskie, wykłady czy zajęcia dla dzieci. Dodatkowo zaplanowano grę skierowaną do najmłodszych zwiedzających. W przestrzeni wystawy znajdzie się dla nich specjalna strefa edukacyjna, w której zapoznają się z eksponatami i historią/kulturą podróżowania dawnych łodzian, rozwiązując zagadki i wcielając się w rolę obieżyświata przemierzającego Łódź i jej okolice.

Publikacja towarzysząca wystawie czasowej

Wydawnictwo jest publikacją towarzyszącą wystawie czasowej „Łodzianin w podróży”, prezentowanej w Muzeum Miasta Łodzi przy ul. Ogrodowej 15. Zamieszczone zostały w nim artykuły przybliżające różne oblicza łódzkich podróży – turystykę rowerową, robotnicze wczasy, rekreację łodzian w miejskich parkach. Z oczywistych powodów – przy tak obszernym zagadnieniu – nie możemy w publikacji „objąć” całości łódzkiego podróżowania. Skoncentrowaliśmy się więc na kilku kwestiach, szczególnie dużo miejsca poświęcając początkom łódzkiego kolarstwa. Najważniejszą część tomu stanowi obszerny artykuł Mirosława Jaskulskiego o początkach łódzkiego kolarstwa do 1914 r. Jego uzupełnieniem – w aspekcie turystyki rowerowej w okresie międzywojennym – jest tekst Macieja Jaśniewskiego przedstawiający rowerową wyprawę po Polsce łowiczanina Adolfa Tenusa. Kolejne artykuły w tomie poświęcone zostały: początkom zorganizowanego wypoczynku łódzkich robotników – Sebastiana Glicy – i rekreacji łodzian w łódzkich parkach – Macieja Jaśniewskiego. W ostatnim artykule – autorstwa Beaty Kamińskiej – pokazujemy najciekawsze obiekty eksponowane na wystawie „Łodzianin w podróży”.

Wystawa prezentowana od 10 lipca do 27 lutego 2022 r.

Regulamin Konkursu Łodzianin w podróży

 

Dofinansowano ze środków MIASTA ŁODZI